Pionizator KOTEK

Sprzęt rehabilitacyjny » Pionizatory, parapodia

Pionizator KOTEK jest przeznaczony do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Pionizator pozwala na samodzielne (ale pod nadzorem), bezpieczne stanie w urządzeniu, zabawę i edukację w warunkach domowych, szpitalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, a prawidłowo wykorzystany może przyczynić się do znacznej poprawy jakości życia dzieci. 

Zastosowanie drewna, kolorowej tapicerki, żywych kolorów, sympatycznej postaci kotka sprawia, że dzieci przyjmują pionizator bardziej jak zabawkę niż sprzęt rehabilitacyjny. Pionizator posiada bardzo szeroki zakres regulacji. 

Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:
- mózgowe porażenie dziecięce 
- paraparezy 
- paraplegie 
- tetraplegie 
- tetraparezy 
- choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego

 

Pobierz kartę pomiarową