Ogólne warunki

oferta » Ogólne warunki

Zasady dzierżawy (wypożyczenia)

Ogólne warunki: 

1. Dzierżawiony sprzęt otrzymujecie Państwo kompletny, ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.

2. Opłata za pierwszy miesiąc wypożyczenia i transport, pobierana jest przez naszego pracownika lub kuriera przy odbiorze sprzętu.

3. Opłaty za kolejne miesiące dzierżawy można dokonywać w sklepie lub przelewem na konto podane w umowie.

4. Należność należy uiszczać z góry, przed rozpoczęciem nowego miesiąca dzierżawy.

5. Wcześniejszy zwrot aparatu nie skutkuje zwrotem opłaty za dzierżawę w niewykorzystanym okresie.

6. Na terenie Olsztyna isprzęt możemy dowieźć  pod wskazany adres.

7. Po dostarczeniu sprzętu nasz pracownik uruchami go i przeprowadzi szkolenie z obsługi.

8. W przypadku awarii, dostarczymy Państwu inny sprawny sprzęt na nasz koszt.