Refundacja

 

Refundacja NFZ


1. Udaj się do lekarza po zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Uwaga! Lekarz rodzinny może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze..

2. Potwierdź zlecenie w oddziale NFZ odpowiednim do miejsca swojego zameldowania.

3. Przyjdź do naszego sklepu i zrealizuj zlecenie.

NFZ nie zwróci pieniędzy wydanych na zakup sprzętu lub środka, jeśli:
* zostaną one nabyte w miejscu, które nie ma podpisanej umowy z Funduszem
* najpierw dokonamy zakupu, a potem będziemy starali się o refundację

Do pobrania:

Wykaz przedmiotów refundowanych i lekarzy uprawnionych do ich przepisania

Limity cenowe przedmiotów ortopedycznych

Limity cenowe środków pomocniczych

Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne

Zlecenie na naprawę sprzętu ortopedycznego

 

Dofinansowania PCPR/MOPS


Jeżeli ktoś ma problemy w sfinansowaniu udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego, powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które może zrefundować koszty takiego zaopatrzenia.

Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:
* 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
* 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej

Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:
- odpowiedni wniosek o dofinansowanie
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
- udokumentowane dochody (zaświadczenie z zakładu pracy lub też odcinek renty)
- kserokopię zlecenia lekarskiego
- fakturę proforma zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup
- nr NIP